Home
Fillimi  >  Të reja  >  2017
Të reja
Të reja - 2017
Data Të reja
16.11.2017 Instalimi i programit COBISS3, V6.13-03(03), 15.11.2017 (COBISS3/Huazimi)
15.11.2017 Instalimi i programit COBISS3, V6.13-03(02), 14.11.2017 (COBISS3/Huazimi)
02.11.2017 Instalimi i programit COBISS3, V6.13-03(01), 30.10.2017 (COBISS3/Huazimi)
27.10.2017 Instalimi i programit COBISS3, V6.13-03, do të bëhet midis dt. 28. dhe 29.10.2017 (COBISS3/Huazimi, COBISS3/Administrimi i aplikacioneve)
17.10.2017 Instalimi i programit COBISS3, V6.13-02, 17.10.2017 (COBISS3, COBISS3/Pasurimi, COBISS3/Koleksionet e bibliotekës, COBISS3/Huazimi)
12.10.2017 Instalimi i programit COBISS3, V6.13-01, 12.10.2017 (COBISS3/Huazimi)
11.10.2017 Biblioteka e 1000-të në rrjetin COBISS.Net (Osnovna šola Miklavž pri Ormožu)
04.10.2017 Instalimi i programit COBISS3, V6.13-00(01), 3.10.2017 (COBISS3, COBISS3/Koleksionet e bibliotekës, COBISS3/Huazimi)
29.09.2017 Instalimi i programit COBISS3, V6.13-00 do të bëhet midis dt. 30.9. dhe 1.10.2017 (COBISS3, COBISS3/Katalogimi, COBISS3/Pasurimi, COBISS3/Koleksionet e bibliotekës, COBISS3/Huazimi)
20.09.2017 Në bazat lokale të të dhënave COBISS.Net është krijuar regjistrimi i 25 000 000-të
19.09.2017 Në faqen elektronike COBISS, te Pajisjet e rekomanduara (Printerët, lexuesit e barkodeve, terminalët manualë dhe tabelat për nënshkrim) është shtuar lexuesi i barkodeve Symbol LI2208, udhëzimet për përdorimin e tij dhe përditësimet në Udhëzimet për përdorimin e lexuesit të barkodeve Datalogic QuickScan
28.08.2017 Instalimi i programit COBISS3, V6.12-00(09), 28.8.2017 (COBISS3/Huazimi)
23.08.2017 Instalimi i programit COBISS3, V6.12-00(08), 23.8.2017 (COBISS3/Huazimi)
09.08.2017 Instalimi i programit COBISS3, V6.12-00(06), 9.8.2017 (COBISS3/Huazimi)
14.07.2017 Instalimi i programit COBISS3, V6.12-00(05) do të bëhet midis dt. 15. dhe 16.7.2017 (COBISS3/Huazimi)
07.07.2017 Instalimi i programit COBISS3, V6.12-00(04) do të bëhet midis dt. 8. dhe 9.7.2017 (COBISS3/Koleksionet e bibliotekës, COBISS3/Huazimi)
04.07.2017 Instalimi i programit COBISS3, V6.12-00(03), 3.7.2017 (COBISS3/Huazimi)
27.06.2017 Instalimi i programit COBISS3, V6.12-00(02) do të bëhet midis dt. 27. dhe 28.6.2017 (COBISS3/Koleksionet e bibliotekës, COBISS3/Huazimi)
15.06.2017 Instalimi i programit COBISS3, V6.12-00 do të bëhet midis dt. 17. dhe 18.6.2017 (COBISS3/Katalogimi, COBISS3/Koleksionet e bibliotekës, COBISS3/Huazimi, COBISS3/Huazimi ndërbibliotekar)
09.06.2017 Biblioteka e 900-të në rrjetin COBISS.Net (Osnovna šola Notranjski odred Cerknica)
19.05.2017 Instalimi i programit COBISS3, V6.11-03 do të bëhet midis dt. 20. dhe 21.5.2017 (COBISS3/Katalogimi, COBISS3/Koleksionet e bibliotekës, COBISS3/Huazimi)
15.05.2017 Është përtërirë faqja elektronike www.cobiss.net
10.05.2017 Instalimi i programit COBISS3, V6.11-02, 10.5.2017 (COBISS3/Koleksionet e bibliotekës, COBISS3/Huazimi)
04.05.2017 Instalimi i programit COBISS3, V6.11-01, 3.5.2017 (COBISS3/Serialet, COBISS3/Koleksionet e bibliotekës, COBISS3/Huazimi)
25.04.2017 Printim cilësor dhe i qëndrueshëm në tiketa plastike (njoftimi)
20.04.2017 Instalimi i programit COBISS3, V6.11-00(01) 19.4.2017 (COBISS3/Huazimi, COBISS3/Huazimi ndërbibliotekar)
13.04.2017 Instalimi i programit COBISS3, V6.11-00 do të bëhet midis dt. 15. dhe 17.4.2017 (COBISS3, COBISS3/Katalogimi, COBISS3/Serialet, COBISS3/Koleksionet e bibliotekës, COBISS3/Huazimi, COBISS3/Huazimi ndërbibliotekar)
07.04.2017 Në bazat lokale të të dhënave në rrjetin COBISS.Net janë futur mbi 35 milion njësi
24.03.2017 Instalimi i programit COBISS3, V6.10-03 do të bëhet midis dt. 25. dhe 26.3.2017 (COBISS3/Katalogimi, COBISS3/Pasurimi, COBISS3/Serialet, COBISS3/Huazimi, COBISS3/Huazimi ndërbibliotekar, COBISS3/Administrimi i aplikacioneve)
23.03.2017 Në COBIB.AL është krijuar regjistrimit i 100.000-të
13.03.2017 Instalimi i programit COBISS3, V6.10-02(02), 13.3.2017 (COBISS3/Huazimi, COBISS3/Huazimi ndërbibliotekar)
08.03.2017 Instalimi i programit COBISS3 V6.10-02(01), 8.3.2017 (COBISS3/Katalogimi, COBISS3/Serialet, COBISS3/Koleksionet e bibliotekës, COBISS3/Huazimi)
01.03.2017 Instalimi i programit COBISS3, V6.10-02, 1.3.2017 (COBISS3/Katalogimi, COBISS3/Huazimi, COBISS3/Administrimi i aplikacioneve)
17.02.2017 Instalimi i programit COBISS3, V6.10-01 do të bëhet midis dt. 18. dhe 19.2.2017 (COBISS3/Pasurimi, COBISS3/Serialet, COBISS3/Koleksionet e bibliotekës, COBISS3/Huazimi, COBISS3/Administrimi i aplikacioneve)
17.02.2017 Publikimi i të dhënave statistikore për vitin 2016 (linku)
01.02.2017 Instalimi i programit COBISS3, V6.10-00(02), 1.2.2017 (COBISS3/Katalogimi, COBISS3/Huazimi)
01.02.2017 Është publikuar numri 2 (viti 21) i revistës Organizacija znanja (OZ)
30.01.2017 Instalimi i programit COBISS3, V6.10-00(01) do të bëhet midis dt. 30. dhe 31.1.2017 (COBISS3/Koleksionet e bibliotekës, COBISS3/Huazimi)
25.01.2017 Instalimi i programit COBISS3, V6.10-00 do të bëhet midis dt. 28. dhe 29.1.2017 (COBISS3, COBISS3/Pasurimi, COBISS3/Serialet, COBISS3/Koleksionet e bibliotekës, COBISS3/Huazimi, COBISS3/Huazimi ndërbibliotekar)
13.01.2017 Instalimi i programit COBISS3, V6.9-00(03) 14.1.2017 (COBISS3/Huazimi)
06.01.2017 Instalimi i programit COBISS3, V6.9-00(02) do të bëhet midis dt. 7. dhe 8.1.2017 (COBISS3/Huazimi)