COBISS
Fillimi  >  Të reja  >  2018
Të reja
Të reja - 2018
Data Të reja
08.06.2018 Instalimi i programit COBISS3, V6.18-00 do të bëhet midis dt. 9. dhe 10.6.2018 (COBISS3, COBISS3/Katalogimi, COBISS3/Huazimi, COBISS3/Huazimi ndërbibliotekar)
19.04.2018 Instalimi i programit COBISS3, V6.17-00 do të bëhet midis dt. 21. dhe 22.4.2018 (COBISS3, COBISS3/Katalogimi, COBISS3/Pasurimi, COBISS3/Serialet, COBISS3/Koleksionet e bibliotekës, COBISS3/Huazimi)
29.03.2018 Në bazat lokale të të dhënave COBISS.Net është krijuar regjistrimi i 26 000 000-të
29.03.2018 Janë publikuar dy numra së bashku (nr. 1-2, viti 22) të revistës Organizacija znanja (OZ)
23.03.2018 Biblioteka e 1200-të në rrjetin COBISS.Net (Osnovna šola Podbočje)
09.03.2018 Instalimi i programit COBISS3, V6.16-00 do të bëhet midis dt. 10. dhe 11.3.2018 (COBISS3, COBISS3/Pasurimi, COBISS3/Koleksionet e bibliotekës, COBISS3/Huazimi)
07.03.2018 Në faqen elektronike COBISS, te Pajisjet e rekomanduara (Printerët, lexuesit e barkodeve, terminalët manualë dhe tabelat për nënshkrim) është shtuar printerët Honeywell PC42t dhe udhëzimet për përdorimin e tij
26.02.2018 Publikimi i të dhënave statistikore për vitin 2017 (linku)
07.02.2018 Instalimi i programit COBISS3, V6.15-00 do të bëhet midis dt. 10. dhe 11.2.2018 (COBISS3, COBISS3/Katalogimi, COBISS3/Koleksionet e bibliotekës, COBISS3/Huazimi, COBISS3/Huazimi ndërbibliotekar)
12.01.2018 Në faqen COBISS, tek Pajisjet e rekomanduara (Printerët, lexuesit e barkodeve dhe terminalët manualë) janë publikuar Udhëzimet për përdorimin e printerit Zebra GC420t
04.01.2018 Biblioteka e 1100-të në rrjetin COBISS.Net (Osnovna šola Log - Dragomer)