<
COBISS
Home  >  Pajisjet e rekomanduara  >  Printerët, lexuesit e barkodeve, ...
Pajisjet e rekomanduara
  • Hyrje
  • Printerët, lexuesit e barkodeve, ...
Printerët, lexuesit e barkodeve, terminalët manual dhe tabelat për nënshkrim

* NJOFTIM I RËNDËSISHËM: Për printim cilësor dhe të qëndrueshëm në tiketat plastike (angl. polypropylene), të cilat ngjiten në materialet e bibliotekave, është i detyrueshëm përdorimi i shiritit të ngjyrës (angl. ribbon) i llojit resin, të cilin e rekomandojnë të gjithë prodhuesit. Nëse përdoret shiriti i ngjyrës (ribbon) nga parafina ose në kombinim parafinë dhe katran, printimi në tiketat plastike është i dobët dhe i paqëndrueshëm si dhe nuk rekomandohet për përdorim nga bibliotekat.

** Në lexuesit e kodeve duhet të instalohet një aplikacion shtesë, i cili nevojitet për procesin e inventarit në programin COBISS. Nëse ofertuesi këtë aplikacion nuk ua siguron, kontaktoni NCC-in.

Paralajmërim
Në treg ekzistojnë modele të ndryshme të printerëve, të cilët programi COBISS nuk i mbështet, për këtë arsye duhet të keni kujdes në modelin që përzgjidhni. IZUM-i nuk mund të garantoj kualitetin e njëjtë të pritnimit në modelet e printerëve, parametrat bazë të të cilëve, janë kompetencë e ofertuesve të veçantë

Shënim
Kur të bleni printerët, ju sugjerojmë të bleni edhe kabllën lidhëse, ribonin (ngjyrën), etiketat dhe letrën termike.