COBISS
Home  >  Pajisjet e rekomanduara  >  Hyrje
Pajisjet e rekomanduara
Pajisjet e rekomanduara - hyrje

Kompjuteri, programi, interneti

Për të punuar me programin COBISS3 nevojitet një kompjuter me sistemin operativ Microsoft Windows, Linux ose Apple Macintosh OS X dhe një lidhje interneti.

Printerët, lexuesit e barkodeve, terminalët manual dhe tabelat për nënshkrim

Programi COBISS mbështet një listë të kufizuar të printerëve, lexuesve të barkodeve, terminalëve manual dhe tabelave për nënshkrim.

Instalimi i programit në kompjuter

Për përdorimin e programit COBISS3 duhet të instalohet programi Java për Microsoft Windows ose Linux/Apple Macintosh.

Për qasje në serverët e programit COBISS3 është i nevojshëm instalimi i klientit me ndërfaqen e përdoruesit COBISS3.