COBISS
Fillimi  >  Statistikat, treguesit ...  >  Arkivi i statistikave (2013 - 2017)
Statistikat 2018
 • Statistika COBIB.AL dhe bazat lokale të të dhënave (pdf, xls)
 • Statistika COBIB.AL dhe bazat lokale të të dhënave (sipas llojit të materialit) (pdf, xls)
 • Statistika CONOR.AL (pdf, xls)
Arkivi
Arkivi i statistikave (2013 - 2017)

2017

 • Statistika COBIB.AL dhe bazat lokale të të dhënave (pdf, xls)
 • Statistika COBIB.AL dhe bazat lokale të të dhënave (sipas llojit të materialit) (pdf, xls)
 • Statistika CONOR.AL (pdf, xls)

2016

 • Statistika COBIB.AL dhe bazat lokale të të dhënave (pdf, xls)
 • Statistika COBIB.AL dhe bazat lokale të të dhënave (sipas llojit të materialit) (pdf, xls)
 • Statistika CONOR.AL (pdf, xls)

2015

 • Statistika COBIB.AL dhe bazat lokale të të dhënave (pdf, xls)
 • Statistika COBIB.AL dhe bazat lokale të të dhënave (sipas llojit të materialit) (pdf, xls)
 • Statistika CONOR.AL (pdf, xls)

2014

2013