Home
Fillimi  >  Statistikat, treguesit ...
Statistikat 2016
  • Statistika COBIB.AL dhe bazat lokale të të dhënave (pdf, xls)
  • Statistika COBIB.AL dhe bazat lokale të të dhënave (sipas llojit të materialit) (pdf, xls)
  • Statistika CONOR.AL (pdf, xls)
Arkivi
Treguesit e performancës në sistemin COBISS.AL
Treguesit e performancës 2013 2014 2015 2016
Anëtarët me të drejta të plota në sistemin COBISS.AL
- kombëtare, universitare dhe akademike
- publike
- speciale
- e shkollave
18
15
2
1
0
25
18
6
1
0
29
18
8
3
0
29
18
8
3
0
Përdoruesve të aplikacioneve COBISS3:
- COBISS3/Katalogimi
- COBISS3/Pasurimi
- COBISS3/Koleksionet e bibliotekës
- COBISS3/Huazimi
- COBISS3/Huazimi ndërbibliotekar
12
0
0
18
0
0
21
0
0
25
0
0
28
0
0
29
0
0
29
0
0
29
0
0
Numri i regjistrimeve bibliografike:
- në bazën e përbashkët COBIB.AL
- në bazat lokale të bibliotekave

70.209
8.399

79.529
81.099

89.523
95.129

98.110
109.205
Përdorimi i bazës së përbashkët dhe bazave lokale të të dhënave në COBISS/OPAC:
- kërkimi
- raportet

1.323
912

7.474
4.742

11.307
7.982

15.932
7.980
Përdorimi i programit COBISS3:
- numri i regjistrimeve të krijuara
- të dhënat për koleksionet e bibliotekës – rritja

 
29

9.313
6.095

9.769
9.811

7.818
8.945
Numri i kërkesave të dokumentuara të përdoruesve për ndihmë   1.523 1.767 1.686
Aftësimi sipas programit të IZUM-it:
- numri i ditëve të kurseve
- numri i pjesëmarrësve

25
87

31
105

29
101

12
40
Numri i lejeve të dhëna për katalogimin e përbashkët:
- dhëna A
- dhëna B1
- dhëna B2
 
18
 
 
 
17
11
11
 
16
4
4
 
1
11
9