COBISS
Fillimi  >  Statistikat, treguesit ...
Statistikat 2018
  • Statistika COBIB.AL dhe bazat lokale të të dhënave (pdf, xls)
  • Statistika COBIB.AL dhe bazat lokale të të dhënave (sipas llojit të materialit) (pdf, xls)
  • Statistika CONOR.AL (pdf, xls)
Arkivi
Treguesit e performancës në sistemin COBISS.AL