COBISS
Fillimi  >  COBISS3 - Instalimi  >  Katalogimi i përbashkët - marrja e lejeve
COBISS3 - Instalimi
 • Bibliotekat
 • Mjedise të veçanta:

 • Kurset
 • Katalogimi i përbashkët -
  marrja e lejeve
Instalimi

Instalimi i ndërfaqes së përdoruesit COBISS3 bëhet nëpërmjet internetit.

 1. Kontrolloni nëse në kompjuterin tuaj është instaluar versioni i fundit i programit Java
 2. Nëse instalimi apo përditësimi i versionit të fundit të programit Java është i nevojshëm, klikoni:
 3. Instaloni ndërfaqen e përdoruesit COBISS3 (klikoni butonin që gjendet 
			 pranë institucionit apo bibliotekës tuaj, në anën e djathtë. i cili ndodhet në anën e djathtë të akronimit të institucionit apo bibliotekës tuaj, në anën e djathtë).
 4. Hapni ndërfaqen e përdoruesit COBISS3 (klikoni ikonën në desktop).
COBISS3 - Katalogimi i përbashkët marrja e lejeve