COBISS
Fillimi  >  COBISS3 - Instalimi  >  Kurset
COBISS3 - Instalimi
Instalimi

Instalimi i ndërfaqes së përdoruesit COBISS3 bëhet nëpërmjet internetit.

  1. Kontrolloni nëse në kompjuterin tuaj është instaluar versioni i fundit i programit Java
  2. Nëse instalimi apo përditësimi i versionit të fundit të programit Java është i nevojshëm, klikoni:
  3. Instaloni ndërfaqen e përdoruesit COBISS3 (klikoni butonin që gjendet 
			  pranë institucionit apo bibliotekës tuaj, në anën e djathtë. i cili ndodhet në anën e djathtë të akronimit të institucionit apo bibliotekës tuaj, në anën e djathtë).
  4. Hapni ndërfaqen e përdoruesit COBISS3 (klikoni ikonën në desktop).
COBISS3 - Kurset