COBISS
Fillimi  >  COBISS3 - Instalimi  >  Kurset
COBISS3 - Instalimi
Instalimi

Instalimi i ndërfaqes së përdoruesit COBISS3 bëhet nëpërmjet internetit.

  1. Kontrolloni nëse në kompjuterin tuaj është instaluar versioni me kod të hapur i programit Java, përkatësisht versioni i lejuar.
  2. Nëse instalimi apo përditësimi i versionit me kod të hapur të programit Java është i nevojshëm, ju lutemi përzgjidhni:
  3. Instaloni ndërfaqen e përdoruesit COBISS3 (klikoni butonin i cili 
				ndodhet në anën e djathtë të akronimit të institucionit apo bibliotekës tuaj). i cili ndodhet në anën e djathtë të akronimit të institucionit apo bibliotekës tuaj).
  4. Hapni ndërfaqen e përdoruesit COBISS3 (klikoni ikonën në desktop) dhe nëse ju hapet dritarja e sigurisë konfirmoni besimin në ndërfaqen COBISS3.
COBISS3 - Kurset